Jesteś tutaj: Start / DANE OSOBOWE

DANE OSOBOWE

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Kto jest Administratorem Twoich  Danych Osobowych?

ARCHIWUM PAŃSTWOWE W SIEDLCACH
ul. T. KOŚCIUSZKI 7
08-110 SIEDLCE
Tel. +48 25 632 25 74

Inspektor Ochrony Danych w ARCHIWUM PAŃSTWOWYM W SIEDLCACH
Adres mailowy: iod@siedlce.ap.gov.pl
Inspektor Ochrony Danych: Milena Witowska

Podstawa prawna i cel przetwarzania danych

Twoje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przesłanki  prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora o której mowa w  art. 6 pkt 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) w celu realizacji zadań statutowych Administratora Ochrony Danych Osobowych.

Jak długo będą przechowywane Twoje dane?

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zadań statutowych Administratora Ochrony Danych Osobowych, wynikający z przepisów prawa lub do odwołania zgody na przetwarzanie powierzonych danych osobowych

Komu mogą zostać ujawnione Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom ARCHIWUM PAŃSTWOWEGO w SIEDLCACH oraz podmiotom udzielającym wsparcia ARCHIWUM PAŃSTWOWEMU w SIEDLCACH na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia, a także podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Przysługuje Ci prawo do:

 • informacji o istnieniu monitoringu w określonym miejscu i jego zasięgu
 • dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania
 • prawo do żądania usunięcia swoich danych
 • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych
 • przenoszenia swoich danych
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych

Masz również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ustawy o ochronie danych osobowych, przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO).

 

 

Klauzula informacyjna

Rejestracja obrazu monitoringu wizyjnego

W związku z treścią art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, Archiwum Państwowe w Siedlcach informuje, że:

 1. Administratorem, w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, danych osobowych jest Archiwum Państwowe w Siedlcach z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 7,
  tel. 25 632-25-74, fax 25 632-23-88, e-mail: archiw@siedlce.ap.gov.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych jest Milena Witowska, e-mail: iod@siedlce.ap.gov.pl.
 3. Dane osobowe przetwarzane są przy zastosowaniu środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring) w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa osób i mienia oraz informacji prawnie chronionych.
 4. Dane przetwarzane są na podstawie art. 5a ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. Poz. 2259 z późń. zm.) oraz art. 6 ust.1 lit. c RODO .
 5. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 6. Uzyskane w wyniku monitoringu nagrania przechowywane są przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy, po upływie którego podlegają zniszczeniu, z wyjątkiem sytuacji, w których nagrania zostały zabezpieczone, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 7. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:
  1. a) dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania
  2. b) lub usunięcia, na zasadach określonych w art. 15 – 17 RODO;
  3. c) ograniczenia przetwarzania, w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
  4. d) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
 9. Udostępnione dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-05-24
Data publikacji:2018-05-24
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:11065