Jesteś tutaj: Start / Publikacje / W sprzedaży

W sprzedaży

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Archiwum prowadzi sprzedaż wszystkich niżej wymienionych publikacji. W celu nabycia korespondencyjnego prosimy o  KONTAKT

Artykuły

Przejdź do - Zbiory archiwalne w archiwach i poza archiwami

Zbiory archiwalne w archiwach i poza archiwami

17 kwietnia 2024

Zbiory archiwalne w archiwach i poza archiwami pod redakcją Dariusza Magiera to praca zbiorowa wydana przez Archiwum Państwowe w Siedlcach wspólnie z Wydawnictwem Naukowym UwS w ramach archiwoznawczej serii wydawniczej Światy Archiwalne.

Czytaj więcej o: Zbiory archiwalne w archiwach i poza archiwami
Przejdź do - Archiwalia nieoczywiste

Archiwalia nieoczywiste

22 marca 2023

Archiwalia nieoczywiste pod redakcją Dariusza Magiera i Rafała Borychowskiego to nowa monografia zbiorowa wydana przez Archiwum Państwowe w Siedlcach wspólnie z Wydawnicwem Naukowym UPH w ramach archiwoznawczej serii wydawniczej Światy Archiwalne".

Czytaj więcej o: Archiwalia nieoczywiste
Przejdź do - Prace Archiwalno-Konserwatorskie, zeszyt 23

Prace Archiwalno-Konserwatorskie, zeszyt 23

29 listopada 2022

CENA 30 zł

Zamówienia można dokonać poprzez formularz kontaktowy w zakładce KONTAKT

 

Czytaj więcej o: Prace Archiwalno-Konserwatorskie, zeszyt 23
Przejdź do - Odkrywanie i interpretacja archiwaliów

Odkrywanie i interpretacja archiwaliów

17 sierpnia 2022

Odkrywanie i interpretacja archiwaliów pod redakcją Dariusza Magiera i Arkadiusza Zawadzkiego to monografia zbiorowa otwierająca nową archiwoznawczą serię wydawniczą "Światy Archiwalne".

CENA 20 zł

 

Czytaj więcej o: Odkrywanie i interpretacja archiwaliów
Przejdź do - Mieszkańcy Karwowa w latach 1815-1920

Mieszkańcy Karwowa w latach 1815-1920

30 czerwca 2022

Autorem książki jest Marcin Krasuski, pracownik Archiwum i doktorant Szkoły Doktorskiej UPH w dyscyplinie historia. Publikacja stanowi studium historyczno-genealogiczne i -jak zauważa jej recenzent, prof. Piotr Guzowski z Uniwersytetu w Białymstoku - "zasadniczą zawartość pracy stanowi opis zrekonstruowanych rodzin szlacheckich i chłopskich. Jest to praca imponująca i choć obejmuje mieszkańców tylko jednej wsi, to ma duże znaczenie. Na ponad 500 stronach maszynopisu zestawiono bardzo interesujące dane genealogiczne, które posłużyły autorowi do zamieszczonych na końcu analiz demograficznych. Podkreślenia wymaga drobiazgowa praca nad metrykami i spisami ludności i widoczna pasja autora do badania bliskiej mu społeczności Karwowa".

Autor wydobył z zasobu archiwalnego cały ogrom informacji genealogiczno-demograficznych. Wydawnictwo jest nie lada gratką dla współczesnych mieszkańców opisywanych okolic, potomków rodzin scharakteryzowanych na jego łamach.

 

Marcin Krasuski, Mieszkańcy Karwowa w latach 1815-1920. Studium historyczno-genealogiczne, wyd. Archiwum Państwowe w Siedlcach i Wydawnictwo Naukowe UPH, Siedlce 2022, ss. 526, oprawa miękka

CENA 30 zł

Zamówienia można dokonać poprzez formularz kontaktowy w zakładce KONTAKT

 

Przejdź do - Nauki, dyscypliny i metody pomocnicze archiwistyki

Nauki, dyscypliny i metody pomocnicze archiwistyki

5 listopada 2021

Rozdziały:

Marcin Hlebionek (Uniwersytet Mikołaja Kopernika): Nauki pomocnicze archiwistyki: perspektywa metodyczna

Dariusz Magier (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, Archiwum Państwowe w Siedlcach): Po co archiwistyce jest potrzebna historia?

Artur Górak (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej): O potrzebie dyplomatyki elektronicznej dla archiwistyki

Marek Konstankiewicz (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej): Nauki prawne i administracyjne w warsztacie archiwisty

Robert Stępień (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej): Informatyka archiwalna – subdyscyplina naukowa in statu nascendi

Krzysztof Kopiński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika): Edytorstwo źródeł archiwalnych i jego współczesne problemy

Jagoda Jankowska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika): Sfragistyka w świecie archiwów

Daniel Sawicki (Biała Podlaska): Metody badawcze stosowane w staroruskiej semiografii muzycznej, na przykładzie XVI-wiecznego Irmologionu neumatycznego z Ławrowa

Tomisław Giergiel (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej): Warsztat badacza fotografii w metodyce archiwalnej

Marlena Jabłońska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika): Public relations w służbie archiwistyki

 

"Wschodni Rocznik Humanistyczny": Nauki, dyscypliny i metody pomocnicze archiwistyki, Lublin-Siedlce 2021, ss. 2011, oprawa twarda

CENA 20 zł

Zamówienia można dokonać poprzez formularz kontaktowy w zakładce KONTAKT

 

Przejdź do - Siedlecka kontrrewolucja oczami komunistów

Siedlecka kontrrewolucja oczami komunistów

15 czerwca 2021

Książka o podtytule Narodziny oporu społecznego w świetle teleksów Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Siedlcach z lat 1976-1981 to edycja wyboru materiałów archiwalnych. Autor opracowania przedstawił proces narodzin opozycji wobec reżimu komunistycznego i powstawanie ruchu solidarnościowego w województwie siedleckim, obserwowany od strony przedstawicieli ówczesnej władzy. Swoje spostrzeżenia przekazywała ona do swojej centrali w Warszawie w licznych teleksach, które zachowały się w zasobie Archiwum Państwowego w Siedlcach.

Teleks to papierowy nośnik informacji wytworzony za pomocą usługi telegraficznej. Polegała ona na przesyłaniu wiadomości w postaci alfanumerycznej. Do ich przesyłania niezbędne były terminale u nadawcy i odbiorcy w postaci dalekopisów. Teleksy to archiwalia niezwykle mocno nasycone informacją. System zbierania w terenie, przekazywania, przetwarzania i opracowywania informacji zbiorczej, wreszcie przekazywania jej do Komitetu Centralnego PZPR w Warszawie miał ściśle zaplanowany charakter. Dzięki temu były to bardzo dokładne meldunki dotyczące tego, czym żyła partia komunistyczna w całym województwie. W okresie narodzin oporu społecznego i kryzysu w partii komunistycznej, kalejdoskop wydarzeń spowodował ogromne zapotrzebowanie na informację, a raporty do KC były wysyłane po trzy i cztery razy dziennie.

Doskonale oddają one stosunek elity władzy województwa siedleckiego do rodzącej się opozycji i „Solidarności”. Jego ukazanie było głównym zamierzeniem autora opracowania od momentu wystąpień czerwcowych w 1976 r., czyli wydarzeń „radomskich”, do 13 grudnia 1981 r. Te wszystkie wydarzenia, przez naród przyjmowane jako powiew wolności, oznaczające wyrywanie się społeczeństwa z totalitarnego gorsetu, przez komunistów były odbierane jako kontrrewolucja, którą należało stłumić.

 

Siedlecka kontrrewolucja oczami komunistów. Narodziny oporu społecznego w świetle teleksów Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Siedlcach z lat 1976-1981, wyd. Archiwum Państwowe w Siedlcach, Wydawnictwo Naukowe UPH i Fundacja Rozwoju Badań Regionalnych SIGILLUM, Siedlce 2021, ss. 514, oprawa twarda

CENA 40 zł

Zamówienia można dokonać poprzez formularz kontaktowy w zakładce KONTAKT

 

 

Przejdź do - Siedleccy studenci w pogoni za wolnością

Siedleccy studenci w pogoni za wolnością

25 listopada 2020

Autorem książki jest aktywny działacz opozycji wobec komunistycznego reżimu PRL, jeden z założycieli Niezależnego Zrzeszenia Studentów i członek Komitetu Strajkowego w Wyższej Szkole Rolniczo-Pedagogicznej w Siedlcach. Jego wspomnienia rzucające nowe światło na ważkie wydarzenia historyczne, których miejscem były Siedlce przełomu lat 70. i 80. XX w., wplecione w losy Autora związane z siedleckim akademickim życiem sportowym, kulturalnym, wreszcie społeczno-politycznym. Wątki osobiste splatają się z istotnymi dla miasta i regionu wydarzeniami rodzącego się buntu w ramach ogólnopolskiego „karnawału Solidarności”. Jego oczami obserwujemy tytułową pogoń miejscowych studentów za wolnością, ich wkład w ten kolejny polski zryw niepodległościowy. A wszystko to na tle ówczesnych realiów prowincjonalnego miasta leżącego poza głównym teatrem wydarzeń, które oddane zostały doskonale poprzez załączone archiwalia ze zbiorów prywatnych Autora.

Roman Głowacki, Siedleccy studenci w pogoni za wolnością, wyd. Archiwum Państwowe w Siedlcach i Fundacja Rozwoju Badań Regionalnych SIGILLUM, Siedlce 2020, ss. 184, oprawa miękka

CENA 25 zł

Zamówienia można dokonać poprzez formularz kontaktowy w zakładce KONTAKT

Przejdź do - Dokumenty niepodległości w regionie siedleckim

Dokumenty niepodległości w regionie siedleckim

2 grudnia 2019

Publikacja jest próbą ukazania na przykładzie materiałów archiwalnych, głównie dokumentów wytworzonych przez różne instytucje z regionu siedleckiego, że odzyskiwanie przez Polskę niepodległości było procesem złożonym i długotrwałym. Nieprzypadkowo prezentowane dokumenty dotyczą lat 1915-1921. Już latem 1915 roku, po wyparciu Rosjan z terenów Królestwa Polskiego, zaczęto tworzyć polską oświatę, instytucje oraz świętować patriotyczne rocznice. 1921 rok to odbudowa i liczenie strat po wojnie polsko-bolszewickiej. Oczywiście najwięcej materiałów dotyczy przełomu 1918 i 1919 roku, bo wtedy historia „pędziła”, czego dowodem jest liczba dokumentów datowanych niemal każdego dnia listopada i grudnia 1918 roku oraz stycznia 1919 roku.

Dariusz Magier (oprac.), Dokumenty niepodległości w regionie siedleckim, wyd. Archiwum Państwowe w Siedlcach i Fundacja Rozwoju Badań Regionalnych SIGILLUM, Siedlce 2019, ss. 171.

 

CENA 30 zł (oprawa miękka) i 40 zł (oprawa twarda)

Zamówienia można dokonać poprzez formularz kontaktowy w zakładce KONTAKT

Przejdź do - Prace Archiwalno-Konserwatorskie, zeszyt 21

Prace Archiwalno-Konserwatorskie, zeszyt 21

19 grudnia 2018

Spis treści

ARTYKUŁY I ROZPRAWY

Mirosław Roguski, Raporty podatkowe ziemi liwskiej z lat 1789 i 1790 z realizacji uchwał Sejmu Wielkiego w sprawwie podatków „na powiększenie sił krajowych”

Andrzej Chojnacki, Walenty Oborski (1776-1813) - pierwszy siedlecki komendant placu

Tadeusz Boruta, Władze okupacyjne i samorządowe w czterech powiatach dawnej guberni siedleckiej należących do generał-gubernatorstwa warszawskiego 1915-1918

Bogusław Niemirka, 11 listopada 1918 r. w Węgrowie w świetle źródeł archiwalnych

Anna Laszuk, „Raport o Polsce” u progu niepodległości

Szymon Krawczak, Dwumiesięcznik „Oriens” wydawany przez Misję Wschodnią OO. Jezuitów (cz. II)

Wiesław Charczuk, Losy duszpasterzy i mieszkańców parafii Zbuczyn w latach 1939-1944

Julita Chojnacka, Wybrane przykłady propagandy antybolszewickiej kierowanej do mieszkańców powiatu sokołowskiego w pismach ulotnych okupanta niemieckiego. Z zasobów Archiwum Państwowego w Siedlcach

Witold Okniński, Sąd Grodzki w Sokołowie Podlaskim w latach 1945-1947

Beata Troć, Edukacyjna rola konkursów na przykładzie konkursu „Z rodzinnej szuflady”

MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE

Ks. Jacek Wojda, Dokumenty Stolicy Apostolskiej dotyczące diecezji podlaskiej i siedleckiej

Rafał Dmowski, Bohaterowie powstania styczniowego Władysław Rawicz i ks. Stanisław Brzóska w wybranych źródłach archiwalnych

Sławomir Kordaczuk, Placówka Siedlce siedleckiej księgi peowiaków. Weryfikacja członków Związku Peowiaków

Witold Bobryk, Siedlecki Marzec ’68. Dokument dotyczący sprawy operacyjno-śledczej o kryptonimie „Malarz”

KRONIKA

Kronika wydarzeń w Archiwum Państwowym w Siedlcach od października 2016 r. do września 2018 r.

 

CENA 20 zł

Zamówienia można dokonać poprzez formularz kontaktowy w zakładce KONTAKT

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-07-07
Data publikacji:2015-07-07
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:36841