Wydawnictwo Fundacja

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Przejdź do -  "Rok 1920. Wybór źródeł z zasobu Archiwum Państwowego w Siedlcach"

"Rok 1920. Wybór źródeł z zasobu Archiwum Państwowego w Siedlcach"

7 lipca 2015

Kolejne wydawnictwo źródłowe siedleckiego archiwum prezentuje materiały do historii wojny 1920r. w regionie siedleckim. W książce zamieszczono łącznie pięćdziesiąt siedem tekstów źródłowych pochodzących z akt administracji ogólnej państwowej i samorządowej, policji, administracji specjalnej, organizacji społecznych i zrzeszeń. W publikacji przeważają akta administracji państwowej i samorządowej. Wszystkie wykorzystane w pracy archiwalia pochodzą ze zbiorów Archiwum Państwowego w Siedlcach. Prezentowane dokumenty mają zróżnicowany charakter, są to: roczne i miesięczne sprawozdania sytuacyjne, korespondencja urzędowa, protokoły posiedzeń, rozporządzenia, okólniki, odezwy, obwieszczenia, ulotki itd. Wydawnictwo ma na celu przybliżenie źródeł z 1920r. większemu gronu użytkowników; przeznaczone jest zarówno dla amatorów historii jak i profesjonalnych badaczy.

Siedlce 2005, s. 130

CENA 12 zł

 

Zamówienia można dokonać poprzez formularz kontaktowy w zakładce KONTAKT

Przejdź do - "Inwentarz dóbr klucza siedleckiego z 1776 roku"

"Inwentarz dóbr klucza siedleckiego z 1776 roku"

7 lipca 2015

Kolejne wydawnictwo źródłowe do dziejów Siedlec poświęcone jest historii miasta w początkowym okresie jego świetności. Inwentarz klucza siedleckiego został sporządzony na polecenie hetmanowej Aleksandry Ogińskiej, spadkobierczyni księcia Michała Fryderyka Czartoryskiego - kanclerza Wielkiego Litewskiego. Hetmanowa przejęła dobra siedleckie w dziedziczne posiadanie jesienią 1775r. Od tej pory datuje się "złoty wiek" Siedlec, przeżywających w dobie rządów hetmanowej okres prosperity we wszystkich dziedzinach życia - pod względem gospodarczym, urbanistycznym i kulturalnym. Obecnie oryginał "Inwentarza..." z 1776r. przechowywany jest w Bibliotece Czartoryskich w Krakowie. Niniejsze wydawnictwo przygotowane zostało z dużą dbałością. Na szczególną uwagę zasługuje obszerna charakterystyka językoznawcza źródła. Wyjątkowo trafnym rozwiązaniem jest publikacja "Inwentarza..." równolegle, w transkrypcji i transliteracji. Książka adresowana jest przede wszystkim do profesjonalnych historyków i językoznawców. Jednak nieodzowna będzie także dla historyków amatorów a przede wszystkim miłośników dziejów Siedlec.

Siedlce - Warszawa 2005, s. 152

CENA 18 zł

 

Zamówienia można dokonać poprzez formularz kontaktowy w zakładce KONTAKT

Przejdź do - "Prace Archiwalno - Konserwatorskie" Zeszyt 15

"Prace Archiwalno - Konserwatorskie" Zeszyt 15

7 lipca 2015

R.Borychowski: Parafia św. Stanisława B.M. w Siedlcach w latach 1532 - 1918. Zarys dziejów. Cz. druga, Janusz S.Nowak: Z dziejów ochrony przed pożarami w Siedlcach w XVIII w., A.Rogalski: Departament siedlecki A.D. 1812. Szkic do dziejów regionu, S.Piątkowski: Donacja siedlecka rodu Puszczynów w dobie przemian społeczno - gospodarczych pierwszej połowy XIX w., G.Welik: Od powstania styczniowego do rewolucji 1905 r. Stosunek ziemian guberni siedleckiej do najważniejszych wydarzeń politycznych i społecznych w regionie, R.Dmowski: Biskup ordynariusz podlaski Henryk Przeździecki 1873 - 1939 - szkic do biografii, J.Kuligowski: Działalność Zarządu Miejskiego w Mińsku Mazowieckim w latach 1934 - 1939, B.Kozaczyńska: Działalność delegatur gminnych Polskiego Komitetu Opiekuńczego w Wiśniewie, Domanicach i Skórcu na rzecz mieszkańców Zamojszczyzny wysiedlonych do Siedlec 1943 - 1944, P.Anczewski: Działalność Delegatury Polskiego Komitetu Opiekuńczego w Węgrowie 1941 - 1944 według sprawozdań referenta terenowego, W.Więch - Tchórzewska: Czesław Osiński, prezydent miasta Siedlce w latach 1944 - 1946, P.Maksymiuk: Ożywienie niezależnej działalności kulturalnej w Siedlcach w latach 1987 - 1990. Działalność Towarzystwa Miłośników Podlasia w świetle doniesień prasy podziemnej, K.Jastrzębska: Akta Ogólnopolskiego Komitetu Założycielskiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych "Solidarność". Dar Krzysztofa Tchórzewskiego dla Archiwum Państwowego w Siedlcach.

Siedlce 2006, s. 270

CENA 15 zł

 

Zamówienia można dokonać poprzez formularz kontaktowy w zakładce KONTAKT

Przejdź do - "Prace Archiwalno - Konserwatorskie" Zeszyt 17

"Prace Archiwalno - Konserwatorskie" Zeszyt 17

7 lipca 2015

rtykuły i rozprawy

Rafał Borychowski , Uniwersytet Przyrodniczo – Humanistyczny w Siedlcach
Parafia św. Stanisława B. M. w Siedlcach  w latach 1532 – 1918. Zarys dziejów.
Część czwarta.
Mirosław Roguski, Fundacja im. S. Konarskiego
Liw i parafia liwska w czasach proboszcza Jana Pawła Woronicza ( 1784 – 1791)
Julita Chojnacka, Archiwum Państwowe w Siedlcach
Związki  rodziny Trębickich z ziemią sokołowską.
Sławomir Kindziuk
Z kart historii  siedleckiego sportu. Dzieje stadionów i innych obiektów sportowych.
Bogusław Niemirka, Polska Akademia Nauk
Bitwa pod Skrzeszewem i Frankopolem w sierpniu 1920 r.
Agnieszka Grzegorczuk , Starostwo Powiatowe w Siedlcach
Obraz Siedlec pod okupacją niemiecką w latach 1915 – 1918  we wspomnieniach Anny Kuć- Staniszewskiej.
Wiesław  Charczuk, Uniwersytet Przyrodniczo – Humanistyczny w Siedlcach
Zbrodnicza działalność Wojskowego Sądu Garnizonowego i Sądu Okręgowego Wydziału do Spraw Doraźnych w Siedlcach  wobec podziemia niepodległościowego ( 1945 – 1946).
Anna Jaworek, Archiwum Państwowe w Siedlcach
Dokumenty Wydziału do spraw Wyznań Urzędu Wojewódzkiego w Siedlcach w zasobie Archiwum Państwowego w Siedlcach.
Krystyna  Jastrzębska, Archiwum Państwowe w Siedlcach
Kształtowanie struktury organizacyjnej Niezależnego Samorządnego Związku  Zawodowego
„ Solidarność ” w Siedlcach w latach 1980 – 1981.

Materiały
Artur Rogalski, Archiwum Państwowe w Siedlcach
Mieszkańcy Siedlec A.D. 1816
Wanda Więch- Tchórzewska, Archiwum Państwowe w Siedlcach
Obchody rocznic odzyskania  niepodległości w Siedlcach w dwudziestoleciu międzywojennym.
Grzegorz Welik, Archiwum Państwowe w Siedlcach
Kalendarium 20- lecia siedleckiego samorządu 1990- 2010.

Recenzje
Tomasz Jaszczołt
Ks. Pawel- Rytel Adrianik .Sanktuarium i parafia Trójcy Przenajświętszej i św. Anny w Prostyni, Drohiczyn- Rzym- Oxford 1010, ss.927
Rafał Dmowski
Sławomir Kordaczuk, Siedlecki fotograf Adolf Ganiewski ( Gancwol)1870 – 1942,
Wyd. Muzeum Regionalne w Siedlcach, Siedlce 2009, ss.464.

Kronika
Dariusz Magier
Radzyńskie Warsztaty Archiwistyczne,  Archiwum Państwowe w Lublinie,
Uniwersytet Przyrodniczo – Humanistyczny w Siedlcach
Grzegorz Welik, Archiwum Państwowe w Siedlcach
Kronika wydarzeń w Archiwum Państwowym w Siedlcach

CENA 20 zł

 

Zamówienia można dokonać poprzez formularz kontaktowy w zakładce KONTAKT

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-07-07
Data publikacji:2015-07-07
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:18200