Jesteś tutaj: Start / Publikacje / W sprzedaży

W sprzedaży

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Archiwum prowadzi sprzedaż wszystkich niżej wymienionych publikacji. W celu nabycia prosimy o  KONTAKT

Artykuły

Przejdź do - Mieszkańcy Karwowa w latach 1815-1920

Mieszkańcy Karwowa w latach 1815-1920

30 czerwca 2022

Autorem książki jest Marcin Krasuski, pracownik Archiwum i doktorant Szkoły Doktorskiej UPH w dyscyplinie historia. Publikacja stanowi studium historyczno-genealogiczne i -jak zauważa jej recenzent, prof. Piotr Guzowski z Uniwersytetu w Białymstoku - "zasadniczą zawartość pracy stanowi opis zrekonstruowanych rodzin szlacheckich i chłopskich. Jest to praca imponująca i choć obejmuje mieszkańców tylko jednej wsi, to ma duże znaczenie. Na ponad 500 stronach maszynopisu zestawiono bardzo interesujące dane genealogiczne, które posłużyły autorowi do zamieszczonych na końcu analiz demograficznych. Podkreślenia wymaga drobiazgowa praca nad metrykami i spisami ludności i widoczna pasja autora do badania bliskiej mu społeczności Karwowa".

Autor wydobył z zasobu archiwalnego cały ogrom informacji genealogiczno-demograficznych. Wydawnictwo jest nie lada gratką dla współczesnych mieszkańców opisywanych okolic, potomków rodzin scharakteryzowanych na jego łamach.

 

Marcin Krasuski, Mieszkańcy Karwowa w latach 1815-1920. Studium historyczno-genealogiczne, wyd. Archiwum Państwowe w Lublinie i Wydawnictwo Naukowe UPH, Siedlce 2022, ss. 526, oprawa miękka

CENA 30 zł

Zamówienia można dokonać poprzez formularz kontaktowy w zakładce KONTAKT

 

Przejdź do - Nauki, dyscypliny i metody pomocnicze archiwistyki

Nauki, dyscypliny i metody pomocnicze archiwistyki

5 listopada 2021

Rozdziały:

Marcin Hlebionek (Uniwersytet Mikołaja Kopernika): Nauki pomocnicze archiwistyki: perspektywa metodyczna

Dariusz Magier (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, Archiwum Państwowe w Siedlcach): Po co archiwistyce jest potrzebna historia?

Artur Górak (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej): O potrzebie dyplomatyki elektronicznej dla archiwistyki

Marek Konstankiewicz (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej): Nauki prawne i administracyjne w warsztacie archiwisty

Robert Stępień (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej): Informatyka archiwalna – subdyscyplina naukowa in statu nascendi

Krzysztof Kopiński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika): Edytorstwo źródeł archiwalnych i jego współczesne problemy

Jagoda Jankowska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika): Sfragistyka w świecie archiwów

Daniel Sawicki (Biała Podlaska): Metody badawcze stosowane w staroruskiej semiografii muzycznej, na przykładzie XVI-wiecznego Irmologionu neumatycznego z Ławrowa

Tomisław Giergiel (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej): Warsztat badacza fotografii w metodyce archiwalnej

Marlena Jabłońska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika): Public relations w służbie archiwistyki

 

"Wschodni Rocznik Humanistyczny": Nauki, dyscypliny i metody pomocnicze archiwistyki, Lublin-Siedlce 2021, ss. 2011, oprawa twarda

CENA 20 zł

Zamówienia można dokonać poprzez formularz kontaktowy w zakładce KONTAKT

 

Przejdź do - Siedlecka kontrrewolucja oczami komunistów

Siedlecka kontrrewolucja oczami komunistów

15 czerwca 2021

Książka o podtytule Narodziny oporu społecznego w świetle teleksów Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Siedlcach z lat 1976-1981 to edycja wyboru materiałów archiwalnych. Autor opracowania przedstawił proces narodzin opozycji wobec reżimu komunistycznego i powstawanie ruchu solidarnościowego w województwie siedleckim, obserwowany od strony przedstawicieli ówczesnej władzy. Swoje spostrzeżenia przekazywała ona do swojej centrali w Warszawie w licznych teleksach, które zachowały się w zasobie Archiwum Państwowego w Siedlcach.

Teleks to papierowy nośnik informacji wytworzony za pomocą usługi telegraficznej. Polegała ona na przesyłaniu wiadomości w postaci alfanumerycznej. Do ich przesyłania niezbędne były terminale u nadawcy i odbiorcy w postaci dalekopisów. Teleksy to archiwalia niezwykle mocno nasycone informacją. System zbierania w terenie, przekazywania, przetwarzania i opracowywania informacji zbiorczej, wreszcie przekazywania jej do Komitetu Centralnego PZPR w Warszawie miał ściśle zaplanowany charakter. Dzięki temu były to bardzo dokładne meldunki dotyczące tego, czym żyła partia komunistyczna w całym województwie. W okresie narodzin oporu społecznego i kryzysu w partii komunistycznej, kalejdoskop wydarzeń spowodował ogromne zapotrzebowanie na informację, a raporty do KC były wysyłane po trzy i cztery razy dziennie.

Doskonale oddają one stosunek elity władzy województwa siedleckiego do rodzącej się opozycji i „Solidarności”. Jego ukazanie było głównym zamierzeniem autora opracowania od momentu wystąpień czerwcowych w 1976 r., czyli wydarzeń „radomskich”, do 13 grudnia 1981 r. Te wszystkie wydarzenia, przez naród przyjmowane jako powiew wolności, oznaczające wyrywanie się społeczeństwa z totalitarnego gorsetu, przez komunistów były odbierane jako kontrrewolucja, którą należało stłumić.

 

Siedlecka kontrrewolucja oczami komunistów. Narodziny oporu społecznego w świetle teleksów Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Siedlcach z lat 1976-1981, wyd. Archiwum Państwowe w Siedlcach, Wydawnictwo Naukowe UPH i Fundacja Rozwoju Badań Regionalnych SIGILLUM, Siedlce 2021, ss. 514, oprawa twarda

CENA 40 zł

Zamówienia można dokonać poprzez formularz kontaktowy w zakładce KONTAKT

 

 

Przejdź do - Siedleccy studenci w pogoni za wolnością

Siedleccy studenci w pogoni za wolnością

25 listopada 2020

Autorem książki jest aktywny działacz opozycji wobec komunistycznego reżimu PRL, jeden z założycieli Niezależnego Zrzeszenia Studentów i członek Komitetu Strajkowego w Wyższej Szkole Rolniczo-Pedagogicznej w Siedlcach. Jego wspomnienia rzucające nowe światło na ważkie wydarzenia historyczne, których miejscem były Siedlce przełomu lat 70. i 80. XX w., wplecione w losy Autora związane z siedleckim akademickim życiem sportowym, kulturalnym, wreszcie społeczno-politycznym. Wątki osobiste splatają się z istotnymi dla miasta i regionu wydarzeniami rodzącego się buntu w ramach ogólnopolskiego „karnawału Solidarności”. Jego oczami obserwujemy tytułową pogoń miejscowych studentów za wolnością, ich wkład w ten kolejny polski zryw niepodległościowy. A wszystko to na tle ówczesnych realiów prowincjonalnego miasta leżącego poza głównym teatrem wydarzeń, które oddane zostały doskonale poprzez załączone archiwalia ze zbiorów prywatnych Autora.

Roman Głowacki, Siedleccy studenci w pogoni za wolnością, wyd. Archiwum Państwowe w Siedlcach i Fundacja Rozwoju Badań Regionalnych SIGILLUM, Siedlce 2020, ss. 184, oprawa miękka

CENA 25 zł

Zamówienia można dokonać poprzez formularz kontaktowy w zakładce KONTAKT

Przejdź do - Dokumenty niepodległości w regionie siedleckim

Dokumenty niepodległości w regionie siedleckim

2 grudnia 2019

Publikacja jest próbą ukazania na przykładzie materiałów archiwalnych, głównie dokumentów wytworzonych przez różne instytucje z regionu siedleckiego, że odzyskiwanie przez Polskę niepodległości było procesem złożonym i długotrwałym. Nieprzypadkowo prezentowane dokumenty dotyczą lat 1915-1921. Już latem 1915 roku, po wyparciu Rosjan z terenów Królestwa Polskiego, zaczęto tworzyć polską oświatę, instytucje oraz świętować patriotyczne rocznice. 1921 rok to odbudowa i liczenie strat po wojnie polsko-bolszewickiej. Oczywiście najwięcej materiałów dotyczy przełomu 1918 i 1919 roku, bo wtedy historia „pędziła”, czego dowodem jest liczba dokumentów datowanych niemal każdego dnia listopada i grudnia 1918 roku oraz stycznia 1919 roku.

Dariusz Magier (oprac.), Dokumenty niepodległości w regionie siedleckim, wyd. Archiwum Państwowe w Siedlcach i Fundacja Rozwoju Badań Regionalnych SIGILLUM, Siedlce 2019, ss. 171.

 

CENA 30 zł (oprawa miękka) i 40 zł (oprawa twarda)

Zamówienia można dokonać poprzez formularz kontaktowy w zakładce KONTAKT

Przejdź do - Prace Archiwalno-Konserwatorskie, zeszyt 21

Prace Archiwalno-Konserwatorskie, zeszyt 21

19 grudnia 2018

Spis treści

ARTYKUŁY I ROZPRAWY

Mirosław Roguski, Raporty podatkowe ziemi liwskiej z lat 1789 i 1790 z realizacji uchwał Sejmu Wielkiego w sprawwie podatków „na powiększenie sił krajowych”

Andrzej Chojnacki, Walenty Oborski (1776-1813) - pierwszy siedlecki komendant placu

Tadeusz Boruta, Władze okupacyjne i samorządowe w czterech powiatach dawnej guberni siedleckiej należących do generał-gubernatorstwa warszawskiego 1915-1918

Bogusław Niemirka, 11 listopada 1918 r. w Węgrowie w świetle źródeł archiwalnych

Anna Laszuk, „Raport o Polsce” u progu niepodległości

Szymon Krawczak, Dwumiesięcznik „Oriens” wydawany przez Misję Wschodnią OO. Jezuitów (cz. II)

Wiesław Charczuk, Losy duszpasterzy i mieszkańców parafii Zbuczyn w latach 1939-1944

Julita Chojnacka, Wybrane przykłady propagandy antybolszewickiej kierowanej do mieszkańców powiatu sokołowskiego w pismach ulotnych okupanta niemieckiego. Z zasobów Archiwum Państwowego w Siedlcach

Witold Okniński, Sąd Grodzki w Sokołowie Podlaskim w latach 1945-1947

Beata Troć, Edukacyjna rola konkursów na przykładzie konkursu „Z rodzinnej szuflady”

MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE

Ks. Jacek Wojda, Dokumenty Stolicy Apostolskiej dotyczące diecezji podlaskiej i siedleckiej

Rafał Dmowski, Bohaterowie powstania styczniowego Władysław Rawicz i ks. Stanisław Brzóska w wybranych źródłach archiwalnych

Sławomir Kordaczuk, Placówka Siedlce siedleckiej księgi peowiaków. Weryfikacja członków Związku Peowiaków

Witold Bobryk, Siedlecki Marzec ’68. Dokument dotyczący sprawy operacyjno-śledczej o kryptonimie „Malarz”

KRONIKA

Kronika wydarzeń w Archiwum Państwowym w Siedlcach od października 2016 r. do września 2018 r.

 

CENA 20 zł

Zamówienia można dokonać poprzez formularz kontaktowy w zakładce KONTAKT

Przejdź do - „Prace Archiwalno-Konserwatorskie” zeszyt 20

„Prace Archiwalno-Konserwatorskie” zeszyt 20

17 stycznia 2017

„Prace Archiwalno-Konserwatorskie” zeszyt 20 zawiera 283 str., publikuje następujące materiały: Grzegorz Welik, Podwójny jubileusz „Prac Archiwalno-Konserwatorskich”; Mirosław Z. Roguski, Onufry Oborski i inni. Postawy i działalność konsyliarzy targowickich ziemi liwskiej w czasach Sejmu Wielkiego, konfederacji targowickiej i powstania kościuszkowskiego; Piotr Woźniak, Dzieje organów w kościele parafialnym w Łosicach od XVIII w. po czasy współczesne; Andrzej Chojnacki, Antoni Hincz (1794 - 1873). Oficer artylerii Królestwa Kongresowego, urzędnik województwa podlaskiego, guberni podlaskiej i lubelskiej; Bogusław Niemirka, Rodowód Henryka Sienkiewicza w świetle badań archiwalnych; Mateusz Łodyga, Zwalczanie organizacji komunistycznych, funkcjonujących w latach 20. XX w. na terenie powiatu węgrowskiego, w świetle akt „Wielkiego procesu przeciwko 24 komunistom”; Bernard Sobiczewski, Po prostu ludzie wszystkiego się boją, nikomu nie ufają”. Lęki i obawy mieszkańców Siedlec i powiatu siedleckiego w latach 1944-1945; Dariusz Magier, Główne elementy kultury biurokratycznej partii komunistycznej w Polsce w latach 1944-1989; Tomasz Jaszczołt, Testament Adama Olędzkiego, starosty drohickiego i właściciela Siedlec z 1625 r.; Krystyna Jastrzębska, Nowe materiały archiwalne struktur NSZZ „Solidarność” i Akcji Wyborczej Solidarność w Archiwum Państwowym w Siedlcach. Przyczynek do historii powstania i działalności społeczno-politycznej; Andrzej W. Kaczorowski, Zenon Piotr Borkowski, W cieniu Kościoła. Część I, Powstanie Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych „Solidarność”w byłym województwie siedleckim. Listy z internatu. Część II, Siedlce 2016; Andrzej W. Kaczorowski, Agnieszka Andrzejewska, NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze – Oddział w Siedlcach. Kalendarium i wybór dokumentów. Część 1. Od nadziei do interny, Wydawnictwo Fundacja Gazety Podlaskiej im. prof. Tadeusza Kłopotowskiego, Siedlce 2015; Kronika wydarzeń w Archiwum Państwowym w Siedlcach X 2014 - IX 2016 r.

 

CENA 20 zł

Zamówienia można dokonać poprzez formularz kontaktowy w zakładce KONTAKT

Przejdź do - Ksiądz Stanisław Brzóska – ostatni dowódca Powstania Styczniowego. W 150. Rocznicę śmierci

Ksiądz Stanisław Brzóska – ostatni dowódca Powstania Styczniowego. W 150. Rocznicę śmierci

29 grudnia 2015

Nowa biografia księdza Stanisława Brzóski

Archiwum Państwowe w Siedlcach wydało biografię ostatniego dowódcy powstania styczniowego ks. Stanisława Brzóski, który został stracony przez Rosjan 23 maja 1865 r. Publikacja autorstwa Bogusława Niemirki jest pokłosiem wystawy archiwalnej prezentowanej w Senacie RP oraz wielu innych miejscach na terenach obecnych województw mazowieckiego, lubelskiego i podlaskiego, gdzie operował oddział ks. Brzóski.

Wydawnictwo prezentuje najnowsze ustalenia naukowe dotyczące życia i walki bohaterskiego kapłana. Publikację ilustrują unikalne archiwalne dokumenty i fotografie obrazujące drogę życiową Stanisława Brzóski – od początków edukacji, przez posługę kapłańską w Sokołowie Podlaskim i Łukowie, po powstańczą epopeję, zakończoną tragiczną śmiercią na szubienicy na sokołowskim rynku. Specjalnie przygotowane mapy ukazują szczegółowo szlak bojowy oddziału ks. Brzóski w powstaniu styczniowym oraz bazę społeczną, czyli drobnoszlacheckie wsie, w których powstańczy kapelan mógł liczyć na oparcie. Osobne miejsce zajmują fotografie, przedstawiające uroczystości odsłonięcia pomnika ks. Stanisława Brzóski w Sokołowie Podlaskim w 1925 r. oraz nadania mu Orderu Orła Białego przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego w 2008 r. Publikacja zawiera indeks osobowy.

Bogusław Niemirka, Ksiądz Stanisław Brzóska – ostatni dowódca Powstania Styczniowego. W 150. Rocznicę śmierci, wyd. Archiwum Państwowe w Siedlcach, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Fundacja Rozwoju Badań Regionalnych Sigillum, Siedlce 2015, ss. 96 + 2 mapy

 

CENA 20 zł

 

Zamówienia można dokonać poprzez formularz kontaktowy w zakładce KONTAKT

Przejdź do - Katalog wystawy archiwalnej „Od likwidacji Unii do ukazu tolerancyjnego”

Katalog wystawy archiwalnej „Od likwidacji Unii do ukazu tolerancyjnego”

29 grudnia 2015

Archiwum Państwowe w Siedlcach wydało katalog wystawy archiwalnej „Od likwidacji Unii do ukazu tolerancyjnego” autorstwa Bogusława Niemirki. Publikacja przedstawia dzieje oporu unitów podlaskich wobec carskich władz, głównie w latach 1875 – 1905. We wschodniej części Królestwa Polskiego rozgrywały się wówczas ważne i tragiczne wydarzenia, mające charakter wojny religijnej przeciw grekokatolikom. Katalog pokazuje bohaterów tamtych wydarzeń – opornych unitów, tych którzy im pomagali, ale również przeciwników Unii. Prezentowane materiały pochodzą z zasobu archiwów państwowych i kościelnych oraz ze zbiorów prywatnych.

Bogusław Niemirka, Od likwidacji Unii do ukazu tolerancyjnego. 30 lat oporu unitów podlaskich 1875 – 1905. Katalog wystawy archiwalnej, wyd. Archiwum Państwowe w Siedlcach, Fundacja Rozwoju Badań Regionalnych Sigillum, Siedlce 2015, ss. 56

 

CENA 10 zł

 

Zamówienia można dokonać poprzez formularz kontaktowy w zakładce KONTAKT

Przejdź do - „Mieć nadzieję, to przetrwać. Spuścizna Janusza Drwęskiego, więźnia obozu koncentracyjnego Sachsenhausen”

„Mieć nadzieję, to przetrwać. Spuścizna Janusza Drwęskiego, więźnia obozu koncentracyjnego Sachsenhausen”

10 lipca 2015

 

Opracowała Krystyna Jastrzębska. Siedlce 2015.

282 strony formatu A4.

Wyd. Archiwum Państwowe w Siedlcach, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Fundacja Rozwoju Badań Regionalnych Sigillum.

Albumowa publikacja jest świadectwem 5-letniego pobytu Janusza Drwęskiego w niemieckim obozie koncentracyjnym. Janusz Drwęski urodził się 26 czerwca 1886 roku w Warszawie. Maturę uzyskał 27 czerwca 1907 roku w Szkole Handlowej Kupiectwa Łódzkiego w Łodzi. Następnie studiował na Wydziale Chemii renomowanego Uniwersytetu w Zurychu. Swe umiejętności doskonalił też w Instytucie Chemii Stosowanej w Montpellier.

Po ukończeniu studiów w 1912 roku i odbyciu praktyk wrócił do Polski, gdzie pracował w przemyśle - głównie w zakładach cementowych i spirytusowych. W styczniu 1914 roku młodego inżyniera zaangażowano do Towarzystwa Fabryk Portland Cementu „Wołyń” w Zdołbunowie. We wrześniu 1915 roku, wskutek zbliżania się frontu, Drwęskiego odesłano do Kurska, a następnie do Charkowa. Po powrocie do Zdołbunowa opiekował się sprzętem fabryki podczas przechodzenia kolejnych frontów i okupacji: niemieckiej, ukraińskiej oraz bolszewickiej. Był członkiem Zarządu miasta Zdołbunów. Bolszewicy skazali go na śmierć, uciekł jednak i w styczniu 1919 roku powrócił do Polski. We wrześniu 1920 roku wstąpił jako ochotnik do Wojska Polskiego, w którym służył jako saper. W styczniu 1921 roku wrócił do pracy w fabryce „Wołyń”, pełniąc funkcję kierownika produkcji i zastępcy dyrektora ds. produkcyjnych, odpowiedzialnego też za biuro handlowe. 15 kwietnia 1925 roku Drwęski rozpoczął pracę w Dyrekcji Państwowego Monopolu Spirytusowego w Warszawie. W przemyśle spirytusowym pełnił kierownicze stanowiska w Warszawie, we Lwowie, Bielsku Śląskim i Starogardzie. Z końcem 1937 roku inżynier Drwęski został zatrudniony jako dyrektor kieleckiego kamieniołomu Kadzielnia, nowoczesnego zakładu wapienniczego z centralą w Warszawie. W Kielcach zastał go wybuch II wojny światowej.

Dyrektor Kadzielni Janusz Drwęski Drwęski został aresztowany przez Niemców 11 lipca 1940 roku, jako jeden z wielu zakładników, zatrzymanych w akcji, skierowanej przeciwko polskiej inteligencji. Część z aresztowanych rozstrzelano natychmiast w masowych egzekucjach. Drwęski z kieleckiego więzienia trafił do niemieckiego obozu koncentracyjnego Sachsenhausen koło Berlina, jednego z najcięższych hitlerowskich kacetów. Tu 19 lipca 1940 roku stał się numerem 28006. W obozie przeżył prawie pięć lat, mimo głodu, chorób, zimna, pracy ponad siły, bicia, tortur i codziennej groźby utraty życia. Drwęski przeżył eksperymenty pseudomedyczne, pracę w podobozie Klinkiernia, która dla większości więźniów oznaczała wyrok śmierci, alianckie bombardowania oraz tzw. marsz śmierci, czyli prowadzoną na przełomie kwietnia i maja 1945 roku w nieludzkich warunkach ewakuację więźniów przed nadchodzącym frontem.

Po wyzwoleniu ważący 39 kg Janusz Drwęski trafił na rekonwalescencję do Szwecji, ale już w październiku 1945 roku wrócił do Polski. 25 października 1947 roku przybył do Siedlec, gdzie objął obowiązki dyrektora Państwowego Monopolu Spirytusowego Wytwórni Laku (obecnie Polmos Siedlce). Pracował na tym stanowisku do 30 listopada 1950 roku. Później kierował też zakładami wydobywającymi kredę w Kornicy. Zmarł 13 lipca 1974 roku. Wraz z teściową Florentyną Ostrowską, zmarłą w 1952 roku, żoną Haliną Heleną, zmarłą w 1970 roku i córką, Haliną zmarłą w 2013 roku spoczywają w jednym grobie na cmentarzu w Siedlcach przy ul. Cmentarnej.

Świadectwem pobytu Janusza Drwęskiego w Sachsenhausen jest album, zawierający głównie obozową korespondencję do żony i córki. Oprócz listów autor zamieścił w nim także osobiste komentarze dotyczące pobytu w obozie oraz odręcznie sporządzone mapy i plany. Janusz Drwęski stworzył album w 1952 roku i ofiarował córce Halinie na gwiazdkę. Poświęcił skórzane obicie krzesła na oprawę albumu. Halina Drwęska, związana przez długie lata z Siedlecką Spółdzielnią Mieszkaniową, działaczka NSZZ „Solidarność”, zaangażowana w pomoc internowanym i uwięzionym, przekazała album ks. Józefowi Miszczukowi. Gdy 13 sierpnia 2013 roku zmarła bezpotomnie, ksiądz ofiarował album Archiwum Państwowemu w Siedlcach.

Przygotowana przez Archiwum Państwowe w Siedlcach publikacja prezentuje w całości zawartość oryginalnego albumu, uzupełnioną o tłumaczenia listów pisanych w języku niemieckim. W obszernym wstępie Krystyny Jastrzębskiej można przeczytać o dziejach rodziny Drwęskich, a przede wszystkim prześledzić losy samego inżyniera Janusza – zarówno w dobrych czasach dostatku w okresie dwudziestolecia międzywojennego, jak i podczas pięcioletniego pobytu w strasznych obozowych warunkach.

Publikacja jest unikalnym w skali całego kraju świadectwem historycznym. Jeszcze zanim ukazała się drukiem wzbudziła zainteresowanie m. in. muzeum w Sachsenhausen.

Wydawnictwo ukazało się drukiem dzięki wsparciu finansowemu Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych oraz Miasta Siedlce.

 

CENA 70 zł

 

 Zamówienia można dokonać poprzez formularz kontaktowy w zakładce KONTAKT

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-07-07
Data publikacji:2015-07-07
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:28902