Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

Przejdź do -

Siedlecka wystawa w Wilnie

4 kwietnia 2017

Wystawa „Śladami Sienkiewicza” przygotowana przez Archiwum Państwowe w Siedlcach wspólnie z Instytutem Badań Literackich PAN zostanie 8 kwietnia otwarta w Domu Kultury  Polskiej w Wilnie.

Archiwalna wystawa prezentuje głównie materiały biograficzne i genealogiczne dotyczące  pisarza, jego rodziny i przodków, pochodzące z zasobu archiwów państwowych, kościelnych i instytucji wymiaru sprawiedliwości. W ciągu niespełna roku od premiery wystawy w Archiwum Państwowym w Siedlcach obejrzało ją wiele tysięcy osób, gdyż eksponowana była także w Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej, Instytucie Badań Literackich PAN w Warszawie  oraz w szkołach i bibliotekach na wschodnim Mazowszu.

Wystawa w Wilnie  zorganizowana jest  pod patronatem honorowym Wicemarszałek Senatu RP Marii Koc, Samorządu Rejonu Wileńskiego i Domu Kultury  Polskiej w Wilnie.

Na wernisaż wystawy zaproszono m. in. organizacje grupujące Polaków na Litwie i mieszkańców Wilna oraz przedstawicieli świata naukowego w Wilnie: z Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Nauk Edukacyjnych  w Wilnie, Centrum Polonistycznego Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wileńskiego oraz Instytutu Literatury i Folkloru Litewskiej Akademii Nauk.

Czytaj więcej o: Siedlecka wystawa w Wilnie
Przejdź do -

Konkurs edukacyjny „Z rodzinnej szuflady "

8 lutego 2017

Archiwum Państwowe w Siedlcach zaprasza do udziału w Konkursie edukacyjnym „Z rodzinnej szuflady"

Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie dowolną techniką plastyczną lub multimedialną pracy ilustrującej lub dokumentującej historię rodziny.

Prace należy dostarczyć do 26 maja 2017 roku na adres: Archiwum Państwowe w Siedlcach, ul. T. Kościuszki 7, 08 –110 Siedlce.

Uroczyste wręczenie nagród oraz otwarcie pokonkursowej wystawy nastąpi 9 czerwca 2017r. w siedzibie Archiwum Państwowego w Siedlcach .

Po kliknięciu w "Czytaj więcej" będą widoczne do pobrania formularz zgłoszeniowy i regulamin konkursu.

Szczegółowych informacji dotyczących konkursu udziela Beata Troć: tel. 256322574, email: kwerendy@siedlce.ap.gov.pl

 

Czytaj więcej o: Konkurs edukacyjny „Z rodzinnej szuflady "

Aktualizacja serwisu szukajwarchiwach.pl

24 stycznia 2017

12 stycznia  serwis szukajwarchiwach.pl został zaktualizowany. Opublikowano 1, 6 ml  skanów, łącznie  prezentowanych  jest 23 ml kopii cyfrowych.

Spośród  zasobu  siedleckiego Archiwum  na portalu  pojawiło się ponad 126 tys.  skanów z 41 zespołów,  głównie  akt stanu cywilnego. Łącznie opublikowanych  jest ponad 416  tys. skanów ze 165 zespołów.

Zachęcamy  do  korzystania  ze zdigitalizowanych zasobów.

Czytaj więcej o: Aktualizacja serwisu szukajwarchiwach.pl

„Śladami Sienkiewicza” w Pałacu Staszica

14 listopada 2016

15 listopada, dokładnie w setną rocznicę śmierci noblisty w warszawskiej siedzibie Polskiej Akademii Nauk zostanie otwarta wystawa „Śladami Sienkiewicza”, przygotowana wspólnie przez Archiwum Państwowe w Siedlcach i Instytut Badań Literackich PAN.

Rok 2016 został ogłoszony Rokiem Henryka Sienkiewicza. 100 lat temu 15 listopada 1916 r. wielki pisarz zmarł w Vevey w Szwajcarii. Na poświęconej mu wystawie obejrzeć można m. in. prawie kompletną dokumentację metrykalną rodziny pisarza od strony ojca i matki, sięgającą nieraz połowy XVIII w. Wykorzystano dokumenty archiwalne z następujących instytucji: archiwów państwowych w Siedlcach, Radomiu, Białymstoku, Warszawie, Płocku, Kielcach, Archiwum Głównego Akt Dawnych, Narodowego Archiwum Cyfrowego, Archiwum Diecezji Łomżyńskiej, Archiwum Archidiecezji Warszawskiej, archiwów parafialnych i sądowych. Wykorzystano również materiały z bogatych zbiorów własnych Instytutu Badań Literackich PAN. Ponadto korzystano ze zbiorów Muzeum Narodowego w Kielcach w Oddziale Pałacyk Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku i Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej. Częścią wystawy są również  pierwodruki podstawowej części twórczości literackiej Sienkiewicza wydawane w różnych gazetach i w edycjach książkowych od 1869 r. do 1916 r. Wystawę można oglądać do końca roku w Sali Mickiewicza w Pałacu Staszica w Warszawie (ul. Nowy Świat 72).

Czytaj więcej o: „Śladami Sienkiewicza” w Pałacu Staszica

Wojskowa wystawa w Siedlcach

9 listopada 2016

Archiwum Państwowe w Siedlcach zaprasza na wystawę „Ułany i huzary. Wojsko Polskie w departamencie siedleckim i województwie podlaskim”, której wernisaż odbędzie się  w dniu 10 XI 2016 r. w auli Archiwum. Wystawa jest poświęcona dziejom jednostek wojskowych stacjonujących na terenach dawnego departamentu siedleckiego i województwa podlaskiego. W trakcie wernisażu odsłonięta będzie tablica upamiętniająca 13 pułk huzarów Księstwa Warszawskiego i dywizję ułanów Królestwa Polskiego. Sztaby 13 pułku huzarów i dywizji ułanów stacjonowały w budynku dawnej oficyny pałacu Czartoryskich - obecnej siedzibie Archiwum Państwowego w Siedlcach. Uroczystość zakończy konferencja „Departament siedlecki i województwo podlaskie. Wojsko, administracja, polityka”, poświęcona wojskowo-politycznym dziejom regionu siedleckiego. Współorganizatorem wystawy jest Wojskowa Komenda Uzupełnień w Siedlcach. 

 

Czytaj więcej o: Wojskowa wystawa w Siedlcach

XVIII Festiwal Nauki i Sztuki w Siedlcach

11 października 2016
Przejdź do - Zaproszenie%20na%20%20Wystawę%20„Zaścianek%20i%20dwór.%20Dwie%20ścieżki%20archiwalne”%20która%20odbędzie%20się%2015%20września%202016%20roku

Zaproszenie na wystawę „Zaścianek i dwór. Dwie ścieżki archiwalne”

8 września 2016

Wystawa „Zaścianek i dwór. Dwie ścieżki archiwalne” jest wspólną inicjatywą Archiwum Państwowego w Siedlcach, Muzeum Rolnictwa im. Ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu oraz Stowrzyszenia Ksielany Żmichy Zielony Gaj. Instytucje te wraz z Naczelną Dyrekcją Archiwów Państwowych sfinansowały niniejsze przedsięwzięcie. Pierwsza część wystawy - „Zaścianek” jest kontynuacją zapoczątkowanej przed kilku laty akcji „Archiwum Rodzinne”. Materiały zbierane z terenu podsiedleckich Kisielan Żmich były już raz prezentowane na wystawie Archiwum Państwowego w Siedlcach „Archiwum rodzinne. Kisielany Żmichy” w 2012 r., pokłosiem akcji „Archiwum Rodzinne” był  katalog wystawy oraz dwa kalendarze. Obecnie prezentujemy rozszerzoną, uzupełnioną i poprawioną wersję wystawy. Przybrała ona także zupełnie inną postać graficzną.

            Druga część wystawy poświęcona jest ziemiańskiej rodzinie Wolińskich herbu Lubicz. Składa się na nią trzynaście plansz, na których znalazło się kilkaset fotografii pochodzących z archiwum rodzinnego.

            Istnieją nader ciekawe, związki powiązania między obiema częściami i zbiorowymi bohaterami wystawy. W XVIII w. Wolińscy herbu Lubicz zamieszkiwali we wsi Ziomaki pobliskiej Kisielanom  (odległość zaledwie 1 km), leżącej w parafii Niwiski. Kisielany pojawiają się zresztą w staropolskich dokumentach przechowywanych w archiwum rodziny Wolińskich. W czasach późniejszych Wolińscy przebywali i przemieszkiwali w Nadliwiu - znanym letnisku czasów międzywojnia; Kisielany Żmichy w okresie międzywojennym także były znaną miejscowością wypoczynkową.

            Wreszcie - i Majątek Kosów i Kisielany leżą na terenach tej samej krainy historycznej - Podlasia, a mieszkańcy Majątku Kosów i zaścianka Kisielany Żmichy wywodzą się z szeregów odwiecznej polskiej szlachty. Związki owe sprawiają, że obie części wystawy wzajemnie się uzupełniają, tworząc spójną opowieść o losach społeczności szlacheckiej związanej z Mazowszem i Podlasiem.

Czytaj więcej o: Zaproszenie na wystawę „Zaścianek i dwór. Dwie ścieżki archiwalne”

Aktualizacja serwisu szukajwarchiwach.pl

8 lipca 2016

W  ostatnich dniach Narodowe Archiwum Cyfrowe  dokonało  aktualizacji serwisu Szukaj w Archiwach   publikując ponad 2 mln nowych skanów dokumentacji historycznej z zasobu archiwów państwowych. Tym samym łączna liczba dostępnych materiałów przekroczyła 20 mln. W  czerwcowej  aktualizacji  pojawiły się  również  skany  materiałów archiwalnych z Archiwum Państwowego w Siedlcach.

Czytaj więcej o: Aktualizacja serwisu szukajwarchiwach.pl
Przejdź do -

Międzynarodowy Dzień Archiwów w Archiwum Państwowym w Siedlcach

1 czerwca 2016

Archiwum Państwowe w Siedlcach zaprasza 9 czerwca na uroczystą promocję książki „Tęsknota za Siedlcami” – wydane drukiem wspomnienia Agnieszki Chrzanowskiej z lat 1939 – 1949. Publikacja to wspomnienia córki siedleckich prawników Zygmunta i Aleksandry z Egierszdoffów, obejmujące najbardziej tragiczne dla Polski i Polaków lata XX w. Ojciec autorki, działacz podziemia niepodległościowego został w 1944 r. aresztowany przez UB i zamordowany w niewyjaśnionych okolicznościach. Jej najbliżsi ginęli z rąk Niemców - jak prof. Ignacy Chrzanowski w Sachsenhausen lub Rosjan - jak Bohdan Chrzanowski w Katyniu. Wspomnienia to także unikalna opowieść o II wojnie światowej i pierwszych latach powojennych widzianych oczami dziecka. Na kartach wspomnień znajdziemy też obraz życia codziennego Siedlec z lat 30. i 40. XX wieku. Są tu m. in. opisy budynków, mieszkań, sklepów, środków transportu, życia towarzyskiego elit i dziecięcych zabaw na podwórkach. Jest miejsce dla inteligencji – prawników, lekarzy, nauczycieli, duchownych, ale także rzemieślników, sklepikarzy i służby. Dzięki lekturze wspomnień możemy się dowiedzieć, gdzie w Siedlcach można było najlepiej zjeść i jak wybierać najlepsze produkty na targu, w jaki sposób przechowywano jedzenie w czasach gdy nie było lodówek, i co to takiego „polska ostryga”.

Spisane wiele lat po wojnie wspomnienia Agnieszka Chrzanowska przekazała do zbiorów Archiwum Państwowego w Siedlcach. Autorka udostępniła także liczne zdjęcia i dokumenty rodzinne, które znalazły się w książce. Publikacja przygotowana przez Archiwum Państwowe w Siedlcach i Fundację Rozwoju Badań Regionalnych Sigillum została wydana dzięki wsparciu finansowemu Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, Samorządu Miasta Siedlce i Izby Adwokackiej w Siedlcach.

W ramach promocji zaplanowanej z okazji Międzynarodowego Dnia Archiwów w siedzibie Archiwum Państwowego w Siedlcach można będzie m. in. wysłuchać fragmentów wspomnień w wykonaniu aktorki Teatru Es.

Czytaj więcej o: Międzynarodowy Dzień Archiwów w Archiwum Państwowym w Siedlcach
Przejdź do -

Miejska gra historyczna w siedleckim Archiwum

24 maja 2016

20 zespołów złożonych z uczniów i nauczycieli siedleckich szkół odwiedziło 24 maja Archiwum Państwowe w Siedlcach w ramach miejskiej gry historycznej „Siedlce. Bliskie-Znane-Nieodkryte". Zadaniem uczestników było dotarcie do miejsc ważnych dla historii miasta i wykonanie związanych z nimi zadań konkursowych. W Archiwum uczniowie mieli do wykonania wypełnienie dwóch krzyżówek, jednej związanej z historią miasta oraz drugiej tematycznie związanej z osobą Henryka Sienkiewicza, do której informacje zawarte są na eksponowanej aktualnie w Archiwum wystawie poświęconej pisarzowi. Kolejnym zadaniem było ułożenie puzzli z herbem miasta Siedlce oraz herbem Rawicz, należącym do jego dawnych właścicieli. Materiały użyte do gry przygotowało Archiwum Państwowe w ramach współpracy z Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach.

Czytaj więcej o: Miejska gra historyczna w siedleckim Archiwum