Pokazy i lekcje archiwalne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

8 listopada 2015

Archiwum Państwowe w Siedlcach organizuje dla dzieci i młodzieży lekcje historyczno - archiwalne połączone z pokazem archiwaliów. Prowadzone są one przez pracowników Archiwum.
Zachęcamy nauczycieli i uczniów do skorzystania z naszej oferty.
Zapraszamy także do zwiedzania wystaw prezentowanych w siedzibie Archiwum. Informacje o najnowszych wystawach są zamieszczane na naszej stronie w Aktualnościach.
Zachęcamy nauczycieli do współpracy. Oferujemy pomoc w wyszukiwaniu dokumentów dotyczących dziejów regionu siedleckiego które mogą potem zostać wykorzystane jako materiały na lekcjach .

Lekcje archiwalne prowadzone przez pracowników Archiwum Państwowego w Siedlcach


1. „Archiwum Państwowe w Siedlcach - dzieje, zasoby, formy działalności, wydawnictwa, zasady korzystania z akt ” (prelekcja połączona z pokazem wydawnictw archiwalnych oraz zwiedzaniem archiwum).
2. „Zasób Archiwum Państwowego w Siedlcach” (wykład połączony z pokazem dokumentów oraz zwiedzaniem archiwum).
3. „Najciekawsze archiwalia w zasobie Archiwum Państwowego w Siedlcach” (wykład połączony z pokazem dokumentów oraz zwiedzaniem archiwum).
4. „Genealogia nauką o poszukiwaniu przodków ” (podstawowe pojęcia, jak należy rozpocząć poszukiwania genealogiczne, zasady korzystania z pomocy archiwalnych- inwentarze archiwalne i elektroniczne bazy danych).
5. „Poznaję historię mojej rodziny ” (podstawy poszukiwań genealogicznych w oparciu o materiały drukowane – poradniki, słowniki, herbarze oraz dokumenty archiwalne).
6. „Poznaję dzieje mojej Małej Ojczyzny” (poszukiwania informacji o własnej miejscowości w oparciu o zbiory archiwalne oraz biblioteczne).
7. „Źródła do dziejów regionu w zasobach archiwów polskich” (wykład połączony z prezentacją informatorów archiwalnych wraz z omówieniem zasad korzystania z archiwów).
8. „Rodzaje i formy dokumentów gromadzonych przez archiwa państwowe” (pokaz dokumentów).
9. „Jak rozpocząć poszukiwania genealogiczne?” (omówienie różnych typów źródeł wykorzystywanych do badań genealogicznych, literatury przedmiotu, w ramach zajęć praktycznych samodzielne prowadzenie poszukiwań w różnych typach źródeł).
10. „Opracowania i źródła drukowane służące badaniom genealogicznym” (omówienie wraz z prezentacją dostępnej literatury przedmiotu – poradniki genealogiczne, herbarze, słowniki i encyklopedie biograficzne i geograficzne).
11. „Typy źródeł wykorzystywanych do badań genealogicznych” (wykład oraz zajęcia praktyczne przybliżające różne typy źródeł wykorzystywanych w genealogii: akta stanu cywilnego, księgi parafialne, spisy ludności, akta instytucji wymiaru sprawiedliwości, administracji ogólnej i samorządowej, placówek oświatowych, partii i stowarzyszeń, notarialne, księgi hipoteczne).
12. „Zapisy metrykalne od XVI do XX w. (wyznanie rzymskokatolickie, greckokatolickie, prawosławne, ewangelickie, mariawickie, gminy żydowskie)” wykład połączony z pokazem dokumentów oraz zajęcia praktyczne uczące samodzielnych poszukiwań w materiałach archiwalnych.
13. „Moje drzewo genealogiczne– zasady prowadzenia poszukiwań genealogicznych” .
14. „Konserwacja materiałów archiwalnych w Archiwum Państwowym w Siedlcach”.
15. „Digitalizacja materiałów archiwalnych w Archiwum Państwowym w Siedlcach” (zwiedzanie Pracowni Digitalizacji).

 

Pokazy multimedialne


1. „Życie codzienne w okupowanym mieście ( afisze okupacyjne w zasobie AP Siedlce)”.
2. „Warsztaty młodego genealoga”.

 

Gry edukacyjne

Twórcy niepodległości – memory
Obchody rocznicowe odzyskania przez Polskę niepodległości to doskonała okazja, by przypomnieć biografie osób, którym zawdzięczamy wolne państwo oraz którym udało się podnieść kraj ze zniszczeń I wojny światowej i stworzyć warunki rozwoju ekonomicznego i cywilizacyjnego. Edukacyjna gra historyczna memory Twórcy niepodległości przybliża  postaci wielkich Polaków okresu dwudziestolecia międzywojennego. Atutami gry są proste zasady (oparte na popularnej mechanice „memory”) oraz emocjonująca, dynamiczna rozgrywka.

 

Puzzle edukacyjne IV rozbiór Polski
Mapa to jeden z ważniejszych środków dydaktycznych stosowany na lekcji historii. Lokalizacja w przestrzeni odgrywa ważną rolę w poznawaniu minionych wydarzeń, ich porządkowaniu i synchronizacji. Puzzle edukacyjne „IV rozbiór Polski”  to narzędzie dydaktyczne, które utrwala materiał oraz kształci umiejętność orientacji przestrzennej i czytania mapy. Ponadto ćwiczy spostrzegawczość i pamięć, poszerza wiedzę na temat geografii Polski oraz rozwija umiejętności niezbędne we współpracy zespołowej.
Gra doskonale sprawdza się w lekcjach powtórzeniowych dotyczących: sytuacji międzynarodowej w Europie w przededniu II wojny światowej, przebiegu i następstwach kampanii polskiej 1939 r. oraz polityki władz sowieckich i niemieckich wobec ludności okupowanej Polski.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-11-08
Data publikacji:2015-11-08
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:10005