"Prace Archiwalno Konserwatorskie - Zeszyt 18"

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

7 lipca 2015

Zawartość:

Mirosław Z. Roguski: „Sejmik gabinetowy”. Stronnictwo dworskie na terenie ziemi liwskiej w czasach stanisławowskich (1765-1795);

Artur Rogalski: W sprawie Prota Lelewela czyli postulat biografii historycznej;

Andrzej Chojnacki: Przykłady osadnictwa wojskowego w regionie siedleckim po upadku powstania listopadowego;

Rafał Dmowski: Kapituły diecezji podlaskiej w latach 1918 – 1939;

Szymon Tadeusz Krawczak: Ks. Jan Urban i geneza pisma „Oriens” (cz. 1);

Bogusław Niemirka: Działalność publiczna Feliksa Grzymały (1872 - 1950);

Bernard Sobiczewski: Pion śledczy Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Siedlcach 1944 - 1954. Ludzie i działalność;

Anna Jaworek: Ludność żydowska na podstawie akt stanu cywilnego gminy Mordy z lat 1810-1825;

Grzegorz Welik: Zestawienie spisów właścicieli majątków ziemskich guberni siedleckiej;

Julita Chojnacka: Przykłady propagandy komunistycznej z akt Prokuratury Sądu Okręgowego w Siedlcach z lat 1934 – 1935;

Krystyna Jastrzębska: Zestawienie siedleckich zakładów zarejestrowanych w NSZZ „Solidarność” „Ziemia Podlaska”i NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze w latach 1980-1981 oraz recenzje i Kronika wydarzeń w Archiwum Państwowym w Siedlcach

 

CENA 20 zł

NAKŁAD WYCZERPANY

Galeria

  • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-07-07
Data publikacji:2015-07-07
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:3075