Kolekcja Haliny Berezy

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

31 grudnia 2019

W ramach projektu Archiwa Rodzinne Niepodległej, Archiwum Państwowe w Siedlcach   prezentuje kolekcję dokumentów dotyczących życia, działalności zawodowej i społecznej Haliny Berezy, nauczycielki języka francuskiego Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Królowej Jadwigi w Siedlcach.

Halina Bereza urodziła się w 1883 roku i zmarła w 1974 roku w Siedlcach. Pochodziła z rodziny inteligenckiej, córka Stanisława Berezy, adwokata przysięgłego w Siedlcach i Walentyny z Boguckich. Studiowała w Paryżu a następnie była nauczycielką języka francuskiego w szkole Jadwigi Barszczewskiej – Michałowskiej w Siedlcach, a po upaństwowieniu placówki w Gimnazjum im. Królowej Jadwigi. Halina Bereza miała trzech braci: Witolda (ukończył studia rolnicze w Dublanach), Stefana (ukończył studia prawnicze i muzyczne w Moskwie) oraz Jerzego (ukończył studia politechniczne w Liége).

W 2017 roku ukazał się wydany przez Archiwum Państwowe w Siedlcach, a opracowany przez Witolda Oknińskiego Dziennik Haliny Berezy obejmujący zapiski z życia codziennego autorki na przestrzeni 40 lat (1900, 1910, 1911, 1917, 1918, 1920-1933, 1935, 1936, 1938-1940). Zawiera on oprócz kart z odręcznymi zapiskami i dokumentami rodzinnymi także fotografie ukazujące bliskich i znajomych autorki. Właścicielami opublikowanych materiałów są Pani Stefania Egierszdorff, kuzynka Pani Haliny Berezy, która dysponuje rękopisem dziennika, oraz Archiwum Państwowe w Siedlcach, któremu przed laty autorka przekazała swoje rodzinne archiwum złożone z dokumentów rodzinnych i fotografii.

 

Zdjęcie 1

Fotografia portretowa Halina Bereza, nauczycielka języka francuskiego w siedleckich szkołach (1883-1968) na tle werandy

2

List pochwalny dla Haliny Berezy, uczennicy klasy VI Żeńskiej Szkoły I Stopnia prowadzonej

przez Jadwigę Sikorską, w nagrodę za dobre wyniki nauczania i dobre zachowanie, Warszawa

22/9 czerwca 1900 roku

3

Fotografia portretowa: Kamilla z Cerenów Bereza, żona prokuratora Wincentego Berezy (1827-1913)

4-7

Dokumenty dotyczące życia, działalności zawodowej i społecznej Haliny Berezy, nauczycielki języka francuskiego Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Królowej Jadwigi w Siedlcach

8-8 b

Brulion ogólny: Stanisław Bereza klasa VI [Algebra, logarytmy, stereometria, literatura polska, język rosyjski, literatura indyjska, literatura chińska, literatura żydowska, literatura arabska, prozodia i iloczas,

9

Zdjęcie grupowe młodzieży męskiej. Wg opisu na odwrociu: Akademia Rolnicza w Dublanach koło Lwowa. Brat Haliny Berezy Witold Bereza stoi pierwszy z lewej (ur. 1884, matura ok. 1902)

10

Zdjęcie grupowe: Uczennice i nauczyciele prywatnej Żeńskiej Szkoły Handlowej Jadwigi

Barszczewskiej w Siedlcach. Fot. A. Gancwol. Siedzą od lewej: Natalia Egierszdorff, ks. Koronat Piotrowski, Mieczysław Asłanowicz, Jadwiga Barszczewska-Michałowska, Konrad Chmielewski, Aleksy Chrzanowski, Zygmunt Michałowski, stoją od lewej: Teodor Vieveger, Władysław Ślaski, Jadwiga Brodzińska, Jadwiga Vieveger, Janka Miedzińska, Stasia Charnocka, Zofia Rakowska, Janka Walczyńska, Halina Bereza, Roman Waśniewski

11

Zdjęcie grupowe profesorów i maturzystki, m.in. Aniela Zawadzka, Halina Bereza, ks. Maknia, Janke Izabella, dyr. Szczerska Janina

12

Zdjęcie grupowe klasa 7 rocznik 1923, m.in. ks. Andrzej Szklarski, Halina Bereza, Waśniewski Roman, W. Fiszer

13

Fotografia porterowa owalna Jadwiga Barszczewska-Michałowska, dedykacja ”Jance Kochanej, Siedlce 24 VI 1916 J. Barszczewska-Michałowska”, fot. A. Gancwol Siedlce

14-15

Fotografia z przedstawienia amatorskiego na podstawie sztuki Gabrieli Zapolskiej ”Moralność Pani Dulskiej”. Jako Hesia Halina Bereza, Dulska - Władysława Lutnicka (?), Mela - Janina Latour, Zbyszek - Zabiełło Władysław, fot. Jean Szymborski Siedlce ul. Ogrodowa 29

16

Fotografia z przedstawienia amatorskiego na podstawie sztuki Aleksandra Fredry ”Pierwsza

lepsza”, m.in.Halina Bereza, Jadwiga Prokopiak, Władysław Wielowiejski, fot. Jean Szymborski, Siedlce ul. Ogrodowa 29

17

Fotografia z przedstawienia amatorskiego na podstawie sztuki Gabrieli Zapolskiej ”Żabusia”.

m.in. K. Mroczkowa, Janina Szczygielska, H. Świerzbińska, R. Makowska, B. Piesiewiczówna, fot. A. Gancwol

18

Fotografia zbiorowa na tle budynku z tabliczką Państwowa Ogólnokształcąca Żeńska Szkoła

[w Siedlcach?] Stopnia Licealnego. Prawdopodobnie grono pedagogiczne

19

Fotografia zbiorowa rodziny Berezów: Jerzy Bereza, Zofia Bereza, Walentyna Bereza, Wanda

Bereza, Kamila Bereza, Halina Bereza, Zofia Bereza, Stefan Bereza,

20

Fotografia Mariovi Bereza z matką i trójką dzieci w parku w Johannesburgu w Afryce Południowej

21

Fotografia portretowa Walentyna z Boguckich Berezowa (1857-1936), żona Stanisława

adwokata, fot. A. Gancwol

22

Fotografia portretowa Stanisław Bereza, adwokat przysięgły (1850-1911), fot. A. Gancwol

23

Fotografia portretowa Stefan Bereza, adwokat, muzyk (1888-1939)

24

Fotografia portretowa Witold Bereza (1884-1932), agronom, pracownik Instytutu Rolniczego w Puławach

25

Fotografia portretowa Jerzy Bereza z synem Jerzym

26

Fotografia portretowa Jerzy Bereza ur. 1917 r. w mundurze,

27-28

Dokumenty dotyczące rodziny Berezów [wyciąg z księgi cenzur Stanisława Berezy jako

ucznia gimnazjum 1864, wyciąg z księgi cenzur Walentyny Berezy uczennicy pensji żeńskiej

1872]

29

Program przedstawienia w Klubie Polskim w Siedlcach w dniu 7 i 8 czerwca 1919 roku na rzecz Gniazda sierot – „Żabusia” wg G. Zapolskiej

30

Program wodewilu w 5 aktach Konst. Krumłowskiego ”Królowa Przedmieścia” w Siedlcach w dniu 15 marca 1920 roku, dochód na święcone dla żołnierzy

31

Program akademii urządzonej staraniem Oddziału Związku Strzeleckiego w Siedlcach ku

uczczeniu Konstytucji 3 Maja w Siedlcach w dniu 3 maja 1922 roku

32

Program akademii koncertu w dniu 2 maja 1925 roku w Sali Klubu Miejskiego w Siedlcach

33-34

Zaproszenie na doroczny bal lekarzy w salonach Klubu Miejskiego 29 01 1927. Dochód na PCK i Sekcje kolonii letnich

 

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-12-31
Data publikacji:2019-12-31
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:1454