Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

Archiwum Państwowe w Siedlcach informuje, że z powodu prac remontowych w lipcu Czytelnia będzie nieczynna.

22 maja 2017
Przejdź do -

Wystawa “Cztery wieki rodu Somlów” - foto i video relacja

24 kwietnia 2017

http://siedlce.ap.gov.pl/galeria,art,116,wystawa-cztery-wieki-rodu-somlow-foto-i-video-relacja Zapraszamy do obejrzenia plansz, oraz foto i video relacji z wystawy "Cztery wieki rodu Somlów" która odbyła się dnia 20.04.2017 w Archiwum Państwowym w Siedlcach. Więcej informacji o wystawie.

 

 

  

Czytaj więcej o: Wystawa “Cztery wieki rodu Somlów” - foto i video relacja

Wystawa “Cztery wieki rodu Somlów”

18 kwietnia 2017

Archiwum Państwowe w Siedlcach zaprasza na wystawę “Cztery wieki rodu Somlów”. Wystawa prezentuje dzieje rodziny Somlów, której przedstawiciele mieszkali w Siedlcach i okolicach od końca XVII w. do chwili obecnej. Wystawa prezentuje ponad 200 dokumentów, fotografii i innych materiałów dotyczących tej rodziny, zebranych przez jej przedstawicielkę Różę Somlę-Dembowską (romanistkę, pracownika Uniwersytetu Warszawskiego). Najciekawsze materiały z archiwów rodzinnych, państwowych i kościelnych pozwalają nie tylko ukazać wielowiekowe dzieje chłopskiej rodziny, ale także zachęcić do poszukiwań genealogicznych i gromadzenia rodzinnych pamiątek. Dzięki wykonaniu na trwałych planszach, wystawa, po premierowej prezentacji w Archiwum Państwowym w Siedlcach, będzie eksponowana także w innych miejsc

LINK DO OBEJRZENIA PLANSZ Z WYSTAWY

 

 

 

 

 

 

Czytaj więcej o: Wystawa “Cztery wieki rodu Somlów”
Przejdź do -

Siedlecka wystawa w Wilnie

4 kwietnia 2017

Wystawa „Śladami Sienkiewicza” przygotowana przez Archiwum Państwowe w Siedlcach wspólnie z Instytutem Badań Literackich PAN zostanie 8 kwietnia otwarta w Domu Kultury  Polskiej w Wilnie.

Archiwalna wystawa prezentuje głównie materiały biograficzne i genealogiczne dotyczące  pisarza, jego rodziny i przodków, pochodzące z zasobu archiwów państwowych, kościelnych i instytucji wymiaru sprawiedliwości. W ciągu niespełna roku od premiery wystawy w Archiwum Państwowym w Siedlcach obejrzało ją wiele tysięcy osób, gdyż eksponowana była także w Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej, Instytucie Badań Literackich PAN w Warszawie  oraz w szkołach i bibliotekach na wschodnim Mazowszu.

Wystawa w Wilnie  zorganizowana jest  pod patronatem honorowym Wicemarszałek Senatu RP Marii Koc, Samorządu Rejonu Wileńskiego i Domu Kultury  Polskiej w Wilnie.

Na wernisaż wystawy zaproszono m. in. organizacje grupujące Polaków na Litwie i mieszkańców Wilna oraz przedstawicieli świata naukowego w Wilnie: z Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Nauk Edukacyjnych  w Wilnie, Centrum Polonistycznego Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wileńskiego oraz Instytutu Literatury i Folkloru Litewskiej Akademii Nauk.

Czytaj więcej o: Siedlecka wystawa w Wilnie
Przejdź do -

Konkurs edukacyjny „Z rodzinnej szuflady "

8 lutego 2017

Archiwum Państwowe w Siedlcach zaprasza do udziału w Konkursie edukacyjnym „Z rodzinnej szuflady"

Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie dowolną techniką plastyczną lub multimedialną pracy ilustrującej lub dokumentującej historię rodziny.

Prace należy dostarczyć do 26 maja 2017 roku na adres: Archiwum Państwowe w Siedlcach, ul. T. Kościuszki 7, 08 –110 Siedlce.

Uroczyste wręczenie nagród oraz otwarcie pokonkursowej wystawy nastąpi 9 czerwca 2017r. w siedzibie Archiwum Państwowego w Siedlcach .

Po kliknięciu w "Czytaj więcej" będą widoczne do pobrania formularz zgłoszeniowy i regulamin konkursu.

Szczegółowych informacji dotyczących konkursu udziela Beata Troć: tel. 256322574, email: kwerendy@siedlce.ap.gov.pl

 

Czytaj więcej o: Konkurs edukacyjny „Z rodzinnej szuflady "

Aktualizacja serwisu szukajwarchiwach.pl

24 stycznia 2017

12 stycznia  serwis szukajwarchiwach.pl został zaktualizowany. Opublikowano 1, 6 ml  skanów, łącznie  prezentowanych  jest 23 ml kopii cyfrowych.

Spośród  zasobu  siedleckiego Archiwum  na portalu  pojawiło się ponad 126 tys.  skanów z 41 zespołów,  głównie  akt stanu cywilnego. Łącznie opublikowanych  jest ponad 416  tys. skanów ze 165 zespołów.

Zachęcamy  do  korzystania  ze zdigitalizowanych zasobów.

Czytaj więcej o: Aktualizacja serwisu szukajwarchiwach.pl

„Śladami Sienkiewicza” w Pałacu Staszica

14 listopada 2016

15 listopada, dokładnie w setną rocznicę śmierci noblisty w warszawskiej siedzibie Polskiej Akademii Nauk zostanie otwarta wystawa „Śladami Sienkiewicza”, przygotowana wspólnie przez Archiwum Państwowe w Siedlcach i Instytut Badań Literackich PAN.

Rok 2016 został ogłoszony Rokiem Henryka Sienkiewicza. 100 lat temu 15 listopada 1916 r. wielki pisarz zmarł w Vevey w Szwajcarii. Na poświęconej mu wystawie obejrzeć można m. in. prawie kompletną dokumentację metrykalną rodziny pisarza od strony ojca i matki, sięgającą nieraz połowy XVIII w. Wykorzystano dokumenty archiwalne z następujących instytucji: archiwów państwowych w Siedlcach, Radomiu, Białymstoku, Warszawie, Płocku, Kielcach, Archiwum Głównego Akt Dawnych, Narodowego Archiwum Cyfrowego, Archiwum Diecezji Łomżyńskiej, Archiwum Archidiecezji Warszawskiej, archiwów parafialnych i sądowych. Wykorzystano również materiały z bogatych zbiorów własnych Instytutu Badań Literackich PAN. Ponadto korzystano ze zbiorów Muzeum Narodowego w Kielcach w Oddziale Pałacyk Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku i Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej. Częścią wystawy są również  pierwodruki podstawowej części twórczości literackiej Sienkiewicza wydawane w różnych gazetach i w edycjach książkowych od 1869 r. do 1916 r. Wystawę można oglądać do końca roku w Sali Mickiewicza w Pałacu Staszica w Warszawie (ul. Nowy Świat 72).

Czytaj więcej o: „Śladami Sienkiewicza” w Pałacu Staszica

Wojskowa wystawa w Siedlcach

9 listopada 2016

Archiwum Państwowe w Siedlcach zaprasza na wystawę „Ułany i huzary. Wojsko Polskie w departamencie siedleckim i województwie podlaskim”, której wernisaż odbędzie się  w dniu 10 XI 2016 r. w auli Archiwum. Wystawa jest poświęcona dziejom jednostek wojskowych stacjonujących na terenach dawnego departamentu siedleckiego i województwa podlaskiego. W trakcie wernisażu odsłonięta będzie tablica upamiętniająca 13 pułk huzarów Księstwa Warszawskiego i dywizję ułanów Królestwa Polskiego. Sztaby 13 pułku huzarów i dywizji ułanów stacjonowały w budynku dawnej oficyny pałacu Czartoryskich - obecnej siedzibie Archiwum Państwowego w Siedlcach. Uroczystość zakończy konferencja „Departament siedlecki i województwo podlaskie. Wojsko, administracja, polityka”, poświęcona wojskowo-politycznym dziejom regionu siedleckiego. Współorganizatorem wystawy jest Wojskowa Komenda Uzupełnień w Siedlcach. 

 

Czytaj więcej o: Wojskowa wystawa w Siedlcach

XVIII Festiwal Nauki i Sztuki w Siedlcach

11 października 2016
Przejdź do - Zaproszenie%20na%20%20Wystawę%20„Zaścianek%20i%20dwór.%20Dwie%20ścieżki%20archiwalne”%20która%20odbędzie%20się%2015%20września%202016%20roku

Zaproszenie na wystawę „Zaścianek i dwór. Dwie ścieżki archiwalne”

8 września 2016

Wystawa „Zaścianek i dwór. Dwie ścieżki archiwalne” jest wspólną inicjatywą Archiwum Państwowego w Siedlcach, Muzeum Rolnictwa im. Ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu oraz Stowrzyszenia Ksielany Żmichy Zielony Gaj. Instytucje te wraz z Naczelną Dyrekcją Archiwów Państwowych sfinansowały niniejsze przedsięwzięcie. Pierwsza część wystawy - „Zaścianek” jest kontynuacją zapoczątkowanej przed kilku laty akcji „Archiwum Rodzinne”. Materiały zbierane z terenu podsiedleckich Kisielan Żmich były już raz prezentowane na wystawie Archiwum Państwowego w Siedlcach „Archiwum rodzinne. Kisielany Żmichy” w 2012 r., pokłosiem akcji „Archiwum Rodzinne” był  katalog wystawy oraz dwa kalendarze. Obecnie prezentujemy rozszerzoną, uzupełnioną i poprawioną wersję wystawy. Przybrała ona także zupełnie inną postać graficzną.

            Druga część wystawy poświęcona jest ziemiańskiej rodzinie Wolińskich herbu Lubicz. Składa się na nią trzynaście plansz, na których znalazło się kilkaset fotografii pochodzących z archiwum rodzinnego.

            Istnieją nader ciekawe, związki powiązania między obiema częściami i zbiorowymi bohaterami wystawy. W XVIII w. Wolińscy herbu Lubicz zamieszkiwali we wsi Ziomaki pobliskiej Kisielanom  (odległość zaledwie 1 km), leżącej w parafii Niwiski. Kisielany pojawiają się zresztą w staropolskich dokumentach przechowywanych w archiwum rodziny Wolińskich. W czasach późniejszych Wolińscy przebywali i przemieszkiwali w Nadliwiu - znanym letnisku czasów międzywojnia; Kisielany Żmichy w okresie międzywojennym także były znaną miejscowością wypoczynkową.

            Wreszcie - i Majątek Kosów i Kisielany leżą na terenach tej samej krainy historycznej - Podlasia, a mieszkańcy Majątku Kosów i zaścianka Kisielany Żmichy wywodzą się z szeregów odwiecznej polskiej szlachty. Związki owe sprawiają, że obie części wystawy wzajemnie się uzupełniają, tworząc spójną opowieść o losach społeczności szlacheckiej związanej z Mazowszem i Podlasiem.

Czytaj więcej o: Zaproszenie na wystawę „Zaścianek i dwór. Dwie ścieżki archiwalne”